ІІІ Міжнародна наукова конференція відбудеться в квітні 2014 року

conference3–4 квітня 2014 року відбудеться ІІІ Міжнародна наукова конференція «Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі».

Проблема освоєння карпатського регіону здавна викликає інтерес науковців та має значну історіографічну базу. Проте дослідження в часто провадилися відокремлено спеціалістами різних галузей науки. Мета запропонованої конференції – поставити нові наукові проблеми, привернути увагу до означеної тематики та сприяти координації зусиль широкого кола дослідників різних галузей і регіонів України та з-за кордону.

Пропоновані напрями роботи конференції:

  • Археологія;
  • Етнографія;
  • Історія;
  • Історії архітектури;
  • Реставрації та пам’яткоохоронні дослідженя.

До початку роботи конференції планується видати збірник тез. Матеріали, виголошенні на конференції, будуть опубліковані у 3-му томі «Фортеця: збірник заповідника «Тустань».

Заявки на участь у конференції та тези доповідей просимо надсилати до 1 грудня 2013 р. на електронну пошту – myskar [ at ] ukr.net, або за адресою оргкомітету: ДІКЗ «Тустань», вул. Чайковського 17, 3 поверх, м. Львів, 79005. У заявці просимо вказати: тему доповіді та напрям роботи; відомості про автора із зазначенням наукового ступеня, поштової адреси, місця роботи, контактних телефонів та електронної адреси.

Приймаються тези обсягом до 3 сторінок (формат А4, шрифт Times New Roman, 14-ий розмір, міжрядковий інтервал 1,5).
Статті обсягом до 1 д.а. (24 ст. вищезазначеного формату) в електронному варіанті приймаються до 30 травня 2014 р.