Про дерев’яну наскельну архітектуру Тустані говорили на конференції в Ермітажі

DSC06174

До 100-ліття з дня народження видатного дослідника архітектури Русі Раппопорта П.О. 22-24 жовтня 2013 року в Санкт-Петербурзі відбулася міжнародна наукова конференція “Оборонні споруди і монументальне зодчество Стародавньої Русі”, організована Державним Ермітажем та Інститутом історії матеріальної культури Російської академії наук. Слід відзначити, що Павло Раппопорт був одним із основоположників радянської архітектурно-археологічної школи та науковим авторитетом для дослідника Тустані Михайла Рожка.

Під час конференції виголошено понад 80 доповідей учених з Росії, України, Білорусі, Естонії та Польщі.

DSC06214

DSC06216

Директор Державного історико-культурного заповідника «Тустань» Василь Рожко презентував методику графічної реконструкції дерев’яної наскельної архітектури на прикладі фортеці Тустань. Окремі питання дослідження археологічної спадщини Тустані, її хронології та інтерпретації піднімалися у доповіді Романа Миськи та Ярослава Погоральського. Учасники конференції відзначили ефективність комплексного міждисциплінарного підходу з використанням новітніх технологій для вирішення проблем вивчення та інтерпретації решток середньовічних архітектурних комплексів.

Робота конференції відбувалась у трьох паралельних секціях – “Монументальне зодчество Стародавньої Русі” (Державний Ермітаж), “Фортифікація Стародавньої Русі” і “Фортифікація пізньосередньовічного – Нового часу” (Інститут історії матеріальної культури РАН). У доповідях представлені нові підходи у вивченні монументальної та оборонної архітектури, нові інтерпретації відомих пам’яток, розглянуто методичні питання реконструкції та музеєфікації об’єктів культурної спадщини епохи Середньовіччя та Нового часу.

DSC06545

DSC06363

В кінці другого дня, на завершення конференції, відбувся круглий стіл за участю доповідачів з усіх трьох секцій. Дискусія охопила коло різного роду проблем, які виникають під час вивчення, збереження та охорони пам’яток монументальної та оборонної архітектури в сучасних умовах.

Учасники конференції мали можливість познайомитися зі скарбами культурної спадщини Ермітажу, а також відвідати одне із найстаріших міст Русі – Стару Ладогу.