Проєкт: «Дослідження потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації Тустань на основі культурної спадщини»

Дестинація Тустань – одне з тих туристичних місць України, де намагаються врахувати інтереси громади, підприємців, відвідувачів та формувати цілісну екосистему на засадах сталості та партнерства. Проте на цьому шляху виникає чимало перешкод та бар’єрів, від вирішення яких залежить, майбутнє Тустані. Саме їх вивченням займалися експерти з маркетингу, комунікацій, регіонального розвитку, економіки спадщини, туризму, психології та соціології впродовж червня-жовтня 2020 р.

Для проведення дослідження застосовано комплексний підхід, який передбачав збір вторинної та первинної інформації за темою дослідження, структурування, аналіз, виявлення закономірностей та пріоритезацію проблем, узагальнення  та  розробку рекомендацій.

Дослідження включало кілька етапів:

  • кабінетне дослідження з опрацювання наявних джерел інформації за темою проєкту, всього опрацьовано понад 180 джерел (статистичні дані, посібники, наукові праці, матеріали уже проведених досліджень, публікації в періодичних виданнях тощо),
  • глибинні інтерв’ю з представниками органів влади та самоврядування, підприємцями, туроператорами, лідерами громади. Всього проведено 11 глибинних інтерв’ю, тривалістю по 45-60 хв. кожне.
  • фокус-групи з представниками громади, туристами та операторами туристичних послуг та сервісів. Всього проведено 3 фокус-групи, тривалістю по 90- хв. кожна.
  • опитування мешканців сіл Урич, Сопіт та Підгородці. Всього опитано 184 особи, віком від 18 років. 
  • опитування мандрівників Україною, зокрема відвідувачів дестинації Тустань та фестивалю «Ту Стань!». Всього опитано 922 особи, віком від 18 років.

Сценарій проведення глибинних-інтерв’ю, фокус-груп та опитувальники опиралися на чотири основні тематичні блоки:

1. культурна пам’ятка та туристична привабливість,

2. підприємництво та економічний потенціал,

3. сфери впливу,

4. комунікцаія та взаємодія.

Такий підхід дозволив дослідникам побачити ситуацію в ракурсі 360°. Кожен експерт та кожне середовище додали свою візію, що допомогло напрацювати пакет рекомендацій та пропозицій щодо подальшого розвитку дестинації.

Результати дослідження будуть цікавими усім, хто працює у сфері культурного туризму, вболіває за збереження пам’яток та любить мандрувати Україною, а також представникам громад, які зацікавлені в розвитку економіки спадщини.

За результатами Дослідження підготовлено Аналітичний звіт за стандартом МОН, обсягом 12 др.арк. (понад 300 ст.) та інші інформаційні матеріали.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ptYUCfXHJYUmdlBMQMAX57tj-UOePXra

Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

сайт: ucf.in.ua 
facebook: https://www.facebook.com/ucf.ua/