Фортеця: збірник заповідника “Тустань”, Книга І

Всі частини збірника можна переглянути і завантажити за посиланням

ЗМІСТ

Юрій Лукомський. Життєпис Михайла Рожка
Тарас Романюк. Архівна спадщина Михайла Рожка
Михайло Рожко. Неопубліковані матеріали археологічних досліджень Тустані 1989 року
Бібліографія праць Михайла Рожка

ІСТОРІЯ

Леонтій Войтович. Кілька зауваг до нової дискусії навколо “Слова о полку Ігоревім”
Олександр Майоров. Суперечності джерел щодо причин останнього походу Романа Мстиславича
Dariusz Dąbrowski. Włodzimierz Dymitr Rurykowicz i jego stosunki z Danielem Romanowiczem. Kartka z dziejów politycznych Rusi w І poł. XIII w.
Володимир Александрович. Літописний монумент з орлом поблизу Холма
Мар’яна Долинська. Сенс терміну “передмістя” для Львова маґдебурзького періоду
Michał Parczewski. Uwagi o reliktach średniowiecznego zamku Golesz na Pogórzu Karpackim
Олег Мазур. Князь Святослав Володимирович і “Могила Святослава”
Андрій Петрик. Політична платформа та рухи галицького боярства за правління Ростиславичів (1084–1199)
Василь Рудий. До історії замку Даниловичів-Виговських у с. Руда Жидачівського району Львівської обл.
Артур Іжевський. Лев – герб Львова та Галичини: від символу давньоруськості до українства (за матеріалами сатиричної преси Галичини ХІХ – початку ХХ ст.)

АРХЕОЛОГІЯ

Леонід Мацкевий, Галина Панахид, Ігор Лавришин.
Роботи Львівської обласної археологічної експедиції Інституту українознавства НАН України у Підгородцях і Уричі 1998 року

Леонід Мацкевий, Євген Червоний. Дослідження у печерно-скельному навісі Прийма VII
Віталій Конопля. До питання про укріпленні поселення періоду енеоліту на території України
Ян Махнік, Дмитро Павлів, Володимир Петегирич. Унікальне поховання ранньоскитського часу на Дрогобицькому Підгір’ї
Владислав Бітковський. Поховальний обряд вельбарської культури на території України
Александр Ермолин. Десять лет работы Керченской охранно-археологической экспедиции
Анастасія Баукова. Історична топографія середньовічного Корчева за матеріалами рятівних розкопок Керченського історико-археологічного музею
Тарас Милян. Оборонні споруди у ранньослов’янський час
Орест Корчинський. До питання про типологію оборонних укріплень городищ Верхнього Подністров’я VIII – початку ХІV ст.
Ярослав Погоральський, Віталій Ляска. Ранньосередньовічні житла з Розточчя
Віталій Ткач. Слов’яно-руське поселення Онишківці-Новаки на Малому Поліссі
Михайло Сагайдак. Нові дані про укріплення “міста Ярослава” (за матеріалами археологічних досліджень 1981 і 2001 років)
Петро Довгань, Наталія Стеблій. Система оборони літописного Бужська
Сергій Маярчак. Городища ІХ–ХІІІ ст. лівобережжя Середнього Подністров’я у межах Хмельниччини (загальна характеристика)
Марина Ягодинська. Давньоруські житла Західного Поділля
Володимир Зоценко, Сергій Тараненко. Відкриття дерев’яного храму ХІІ ст. на Київському Подолі
Марина Сергєєва. Деталі озброєння з кістки та рогу з території Південної та Західної Русі
Віра Гупало. Керамічні світильники і підсвічники княжої доби
Сергій Тараненко. Могильники давньоруського Подолу Києва в його планувальній структурі
Михайло Глушко. Артефакт воза з археологічних досліджень Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби
Piotr N. Kotowicz. Architektura obronna i wyposażenie załogi zamku sanockiego w późnym średniowieczu
Роман Берест. Розвідкові археологічні дослідження в околицях монастиря смт Підкамінь на Бродівщині
Остап Лазурко, Євген Ткач. Результати археологічних досліджень у м. Угневі 2006 р.
Володимир Шишак, Назар Войтович, Роман Могитич. Археологічні дослідження на вул. Краківській-Вірменській у 2007 р.
Наталя Булик. Археологія доби романтизму у Східній Галичині

ІСТОРИЧНИЙ ЛАНДШАФТ, АРХІТЕКТУРА ТА ЕТНОГРАФІЯ

Юрій Лукомський. Архітектурно-археологічні дослідження пам’яток монументального будівництва княжого Галича ХІІ–ХІІІ ст.
Олег Иоаннисян. Деревянным или каменным был храм в ур. “Царинка” в древнем Галиче?
Юрій Диба. Будівельна справа Русі у світлі біблійних настанов
Василь Петрик, Андрій Петрик. Дрогобицька Жупа (Солеварня) у світлі історичних та архітектурно-археологічних досліджень
Костянтин Присяжний, Оксана Байцар-Артеменко. Луцька брама в Острозі. Дослідження та спроба реконструкції
Оксана Байцар-Артеменко. Ян Ліс – будівничий замку у Клевані
Любомир Пархуць. Ландшафтно-просторовий уклад та архітектура села Урич
Роман Радович. Вибір та заготівля будівельної деревини на заході Галицької Бойківщини (за матеріалами Старосамбірського р-ну Львівської обл.)
Ігор Бойко. Споруди для зберігання сіна та соломи в Українських, Польських і Словацьких Карпатах (XX – початок XXI ст.)
Андріян Мандзій, Микола Бевз. Комплексне дослідження історичного поля битви: методика і досвід міжнародної архітектурно-археологічної експедиції
Юрій Токарський, Юрій Дубик. Монументальні пам’ятки Дублян

РЕСТАВРАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Микола Бевз, Данута Барнат-Гунек, Беата Клімек. Причини руйнування пам’яткових кам’яних об’єктів(на прикладі Львова, Казімежа Дольного і Яновця)
Myron O. Stachiw. Archaeology, Capitalism, and the Politics Of Preservation in Post-Soviet Ukraine
Роман Гуцуляк. Концептуальні підходи щодо реставрації та збереження наскельного міста-фортеці Тустань
Олександр Дишлик, Сергій Марков. Інноваційні технології для систематизації результатів археологічних досліджень та історичної реконструкції пам’яток наскельного міста-фортеці Тустань
Богдан Строцень. Охорона пам’яток археології: проблеми та перспективи (з досвіду роботи ДП “ОАСУ Подільська археологія”)
Marek Krąpiec. O możliwości datowania dendrochronologicznego drewna jodły (Abies alba) z zachodniej Ukrainy na przykładzie badań drewna z miasta-twierdzy Tustań i z osadów aluwialnych Łukawca Wielkiego koło Staruni
Леся Дзендзелюк, Любов Льода. Археологічна шкіра: путівник для збереження

КРАЄЗНАВСТВО

Леонід Тимошенко. Опис замку Тустань в Уричі за рукописним путівником “Przewodnik po Drogobyczu i okolicy”
Михайло Селівачов. З народної архітектури Київщини
Володимир Галик. Село Урич у громадській та науковій діяльності Івана Франка
Богдан Лазорак, Тетяна Лазорак. Літній табір Дрогобицької гімназії імені Франца Йосифа в Уричі (1910)
Артем Гощицький, Тетяна Гощицька. До питання про християнські скельні та печерні пам’ятки на Сколівщині
Менько Василь. Село Східниця Дрогобицького району в XVII – 30-х рр. XX ст.
Микола Галів. Документи і матеріали до історії українського визвольного руху на Сколівщині (1944-1950) у Державному архіві Львівської області

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

Василь Рожко. Три роки діяльності заповідника “Тустань”: комплексний підхід до збереження та розвитку наскельного міста-фортеці
Список скорочень
Інформація про авторів

 

Завантажити книгу одним файлом