Фортеця: збірник заповідника “Тустань”, Книга IV

ЗМІСТ

АРХЕОЛОГІЯ

Галина Байрак Типи скель Бескидів українських Карпат

Микола Бандрівський Сколівщина на початку доби раннього заліза: пам’ятки і стан їх дослідження

Віра Гупало Кераміка Тустані: впровадження до проблеми датування

Cвятослав Терський, Оксана Куценяк Розкопки Львівського історичного музею у с. Урич в 1973 р.

Роман Миська Дослідження карпатської архітектурно-археологічної експедиції на городищах у Верхньому та Нижньому Синьовидному

Piotr N. Kotowicz Średniowieczny miecz z Wisłoka Wielkiego na dawnym pograniczu halicko-węgierskim

Ігор Прохненко, Марія Жиленко Результати археологічного дослідження Середнянського замку

Володимир Мойжес Результати археологічних досліджень церков Ужгорода у 2018 році

Максим Мордовін, Ігор Прохненко, Арсен Сухар Товарні текстильні пломби XVI–XVII ст. на пам’ятках Закарпатської області України

Наталія Стеблій, Петро Довгань Наконечники стріл самостріла (арбалета) з малого городища у Буську

Нестор-Миколай Рибчинський Вістря стріл з Пліснеського городища (дослідження 2017–2018 років)

Віталій Калініченко, Сергій Пивоваров, Микола Ільків Предмети озброєння та військового спорядження з Чорнівського городища ХІІІ ст. (дослідження 2018–2019 рр.)

Наталя Булик Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Карпат у контексті пам’яткоохоронного законодавства міжвоєнної Польщі

ІСТОРІЯ ТА КРАЄЗНАВСТВО

Леонтій Войтович Тустань у період боротьби за спадщину Романовичів (1340–1434)

Віталій Нагірний Коснятин Сірославич і Володислав Кормильчич:кілька міркувань про можливу спорідненість

Ілля Паршин Князь Шварн Данилович: нариси політичної діяльності

Леонід Тимошенко Найдавніші писемні свідчення про церкви Дрогобича(XV–XVI ст.)

Юрій Стецик З історії судових процесів Лаврівського монастиря за маєтності у с. Мокряни (XVIII ст.)

Віталій Нагірний, Роман Миська Найдавніші літографії із зображенням Тустані

Віталій Нагірний Тустань на фотографіях Альбіна Фрідріха

Богдан Лазорак, Тетяна Лазорак Перші музейні експедиції та грандіозна програма ПетраФранка у створенні окремого заповідника в Нагуєвичах у 1940–1941 рр.

Андрій Сова Мальовничими стежками українських Карпат, або мандрівка Петра Франка 1911 року в Урич і околиці

Роман Стрехалюк Жіноча сітка ОУН в селі Урич в 1944–1945 рр.

ЕТНОЛОГІЯ

Михайло Глушко Етнографічно-антропологічна експедиція 1904 рокутеренами Бойківщини – важлива подія в історіїукраїнського народознавства

Роман Сілецький “Година годині не рівня”: час у традиційних світогляднихуявленнях та повір’ях бойків

Роман Радович Традиційне житло центральної Бойківщини(за матеріалами Сколівського району Львівської області)

Василь Сивак Гряди та жердки в інтер’єрі народного житла Бойківщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Володимир Галайчук Упирі, ворожильники та “непрості” у традиційних віруваннях бойків Старосамбірщини

Володимир Дяків Особливості народної християнської релігійностіна Покутті (на матеріалах з Городенківськогор-ну Івано-Франківської обл.)

Анастасія Кілар День Юрія – головне пізньовесняне свято покутян

АРХІТЕКТУРА, РЕСТАВРАЦІЯ

Олег Рибчинський, Левко Квятковський Особливості формування історико-архітектурного середовища Червонограду у XIV – першій половині ХХ століть

Любомир Пархуць Особливості бойківськтих житлових дерев’янихбудинків ХІХ ст. (за матеріалами архітектурних експедицій2016–2020 рр.)

Олена Лотоцька Особливості збереження алебастрового порталу в костел св. Варфоломія у Дрогобичі

Завантажити книгу одним файлом

*книга в одному файлі є в стиснутому форматі, тому якість рисунків є нижчою ніж в постатейному варіанті книги