Макет комплексу Мала Скеля

М 1:100
Гіпс, ПВХ

Виконавці:

Олег Рибчинський, к.арх., доц. кафедри РРАК Національного університету „Львівська політехніка“

Максим Ясінський, студент Інституту Архітектури Національного університету „Львівська політехніка“

Для створення комп’ютерної тривимірної моделі наскельного міста-фортеці Тустань першим етапом є виготовлення точного макету рельєфу та скель у масштабі 1:100. Складність виконання полягає в тому, що скелі геометрично неправильної форми, мають складну конфігурацію. У Львові ніхто дотепер не робив макетів, які вимагали відтворення складних форм скельних об’ємів та детальної проробки пазів — слідів дерев’яної забудови. Макет використовуватиметься при створенні комп’ютерної моделі, потім — для моделювання варіантів реконструкції забудови, а його копія експонуватиметься у Музеї історії Тустані.

Макет виготовлено за кошти Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гончара.