Наукова коференція «Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Українських Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі»

tustan_pic_small_1[1]6–7 жовтня 2011 року у Державному історико-культурному заповіднику “Тустань” відбудеться наукова конференція «Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Українських Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі».

Проблема освоєння карпатського регіону здавна викликає інтерес науковців та має значну історіографічну базу. Проте дослідження в більшості випадків провадилися відокремлено спеціалістами різних галузей науки. Слід зазначити певний спад зацікавленості регіоном серед окремих груп вчених. Мета запропонованої конференції – підняти нові наукові проблеми, привернути увагу до означеної проблематики та сприяти координації зусиль широкого кола дослідників різних галузей і регіонів України та закордону.

Пропоновані напрями конференції:

  • Археологічний;
  • Етнографічний;
  • Реставрації та пам’яткоохоронних досліджень.
  • Історичний;
  • Історії архітектури;

До початку роботи конференції планується видання збірника тез. Матеріали, виголошенні на конференції, будуть опубліковані у 2-ому томі «Фортеця : збірник заповідника «Тустань».

Заявки про участь у конференції та тези доповідей просимо надсилати до 15 липня 2011 р. електронною поштою (е-mаіl):[email protected] або за адресою оргкомітету: ДІКЗ «Тустань», вул. Чайковського 17, 3 поверх, м. Львів, 79000. У заявці просимо вказати: тему доповіді та напрям роботи; відомості про автора із зазначенням наукового ступеня, поштової адреси, місця роботи, контактних телефонів та електронної адреси.

Приймаються тези обсягом до 3 сторінок (формат А4, шрифт Times New Roman, 14-ий розмір, міжрядковий інтервал 1,5).

Статті обсягом до 1 д.а. (24 сторінки вищезазначеного формату) в електронному варіанті приймаються до 11 листопада 2011 р.