Про Заповідник

Державний історико-культурний заповідник „Тустань“ утворений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1994 року № 687 „Про державний історико-культурний заповідник „Тустань“ (Львівська область)“ з метою збереження та раціонального використання наскельного оборонного комплексу міста-фортеці Тустань біля с. Урич Сколівського району Львівської області — об’єкта Карпатської лінії оборони.

17 жовтня 2005 року створено дирекцію Державного історико-культурного заповідника „Тустань“ як юридичну особу (розпорядження Голови Львівської облдержадміністрації № 973 від 17 жовтня 2005 р.).

16 листопада 2005 року директором Заповідника став Рожко Василь, син дослідника Тустані Михайла Рожка (наказ начальника Відділу охорони культурної спадщини Львівської облдержадміністрації).

18 серпня 2014 року на посаду директора Заповідника було призначено Андрія Котлярчука.

Основними завданнями Заповідника є:

здійснення заходів з охорони і збереження об’єктів культурної спадщини Заповідника, пов’язаних з ними територій та рухомих предметів, а також проведення науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної та культурно-освітньої роботи з метою популяризації культурної спадщини.

Метою створення й діяльності Заповідника є:

 • всебічне вивчення унікальної пам’ятки наскельного будівництва — оборонного комплексу міста-фортеці Тустань і введення в науковий обіг матеріалів досліджень;
 • охорона і методичне керівництво зі збереження об’єктів наскельного оборонного комплексу міста-фортеці Тустань;
 • ревалоризація історико-архітектурного середовища оборонного комплексу міста-фортеці Тустань;
 • виявлення, вивчення і збереження об’єктів Карпатської лінії оборони та пов’язаних з ними пам’яток історії і культури;
 • використання результатів досліджень для створення історико-культурного рекреаційного середовища Українських Карпат, розвитку туризму, в тому числі й міжнародного.

До складу Заповідника входять:

 • центральна частина оборонного комплексу давньоукраїнського міста-фортеці Тустань:
  • комплекс скель Камінь,
  • Острий Камінь,
  • Мала Скеля,
  • Жолоб та скелі,
  • що територіально прилягають до хребта Воронового;
 • прилегла до вказаних скель територія з культурними шарами від найдавніших часів до періоду середньовіччя включно;
 • система оборони (багаторядні рови та вали) наскельного комплексу Тустань;
 • гідроспоруда (дамба) в урочищі „Стави“;
 • землі, на яких розташовані пам’ятки природи. Його територія віднесена до земель історико-культурного призначення.